top of page

REKO

Reko är ett fantastiskt hjälpmedel för alla oss lokala producenter som vill nå ut till en bredare kundkrets. 

 

REKO-ringen innebär direkthandel där producenternas matsvinn och dyra mellanhänder minimeras. Varor förhandsbeställs på Facebook innan konsumenter och producenter träffas för samordnad varuutlämning varannan vecka. Ett fantastiskt tillfälle att få träffa din lokala producent! 

Ni kan köpa er del av våra produkter genom                      &

bottom of page